Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

• Przegląd, konserwacja i obsługa techniczna systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze zgodnie ze wskazaniami producenta i przepisami przeciwpożarowymi. Instalacja alarmu ppoż. i oddymiania klatki schodowej oparta jest na centrali FAP 544 firmy Elkron (Dystrybutor MiWi URMET) – dwie pętle, czujki adresowane typu FM 500, FDT 500, FDOT 5000, razem 104 czujek. W razie potrzeby w Bursie udostępniana jest szczegółową dokumentacja techniczna systemu.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2022
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 30 listopada 2022  14:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą kryteria złożyła firma Bielak Systemy Grzegorz Bielak 

zamówienie na:

o Roczny przegląd 14 sztuk gaśnic, w tym 13 sztuk do gaszenia pożarów A, B, C i 1 sztuka do gaszenia pożarów AFF. o Roczny przegląd hydrantów wewnętrznych – 8 sztuk, zgodnie z PN-EN 671-3:2002. o Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 41 punktów zgodnie z PN-EN 1838:2005

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2022
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 3 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą cenowo ofertę spełniającą kryteria złożyła firma Spark Zabezpieczenia ppoż Michał Morawski Kłodzko 

zamówienie na:

Zakup, dostawę i montaż kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 7/2022
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 31 października 2022  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie udzielone zostanie firmie EUROIMPEX 3 s.c. z Jeleniej Góry, która zaproponowała kserokopiarkę wraz z materiałami eksploatacyjnymi o wymaganych parametrach z bogatym wyposażeniem odpowiadającym aktualnemu zapotrzebowaniu i mieszczącą się w kwocie środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

zamówienie na:

Usługa zerwania płytek ceramicznych na tarasie wejściowym do Bursy – frezowanie powierzchni, położenie podwójnej warstwy izolującej od wody, odtworzenie dylatacji, położenie nowych płytek ceramicznych.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2022
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 2 września 2022  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złozyła firma FIX IN wykończenia i remonty wnętrz Marek Obrocki 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PAKIECIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JELENIEJ GÓRZE - mleko, nabiał art. spożywcze

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2022
wartość: Poniżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 25 marca 2022  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PAKIECIE DO SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JELENIEJ GÓRZE - mięso, drób, art. wędliniarskie

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2022
wartość: Poniżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 25 marca 2022  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PAKIECIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JELENIEJ GÓRZE - warzywa, owoce

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2022
wartość: Poniżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 25 marca 2022  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PAKIECIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JELENIEJ GÓRZE - ryby, warzywa mrożone

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2022
wartość: Poniżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 25 marca 2022  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PAKIECIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JELENIEJ GÓRZE - chleb, artykuły piekarnicze

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2022
wartość: Poniżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 25 marca 2022  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PAKIECIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W JELENIEJ GÓRZE - pierogi, uszka, kluski i inne wyroby mączne

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2022
wartość: Poniżej 130 000 PLN
termin składania ofert: 25 marca 2022  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 

zamówienie na:

Zabezpieczenie Bursy Szkolnej nr 1 przed szkodnikami, czyli stworzenie barier przed przenikaniem szkodników z zewnątrz, poprzez co miesięczną kontrolę

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2022
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 24 stycznia 2022  10:00
wynik postępowania: Najtańsza ofertę spełniająca kryteria złożyła firma Biosekt Jelenia Góra 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)