Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w zawodzie kierowca-mechanik

zamawiający: Zespół Szkół Technicznych 'MECHANIK' w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Przetarg w formie zapytania o cenę o wartości poniżej 30 000 euro
nr sprawy: 1 / 2017
wartość: 60 000zł
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  09:30
wynik postępowania: zakończone 

zamówienie na:

Usługę przeglądu instalacji piorunochronnej

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 9/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2017  15:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano Firmę Budowlano-Instalacyjno-Handlową Henryk Burak z Jeleniej Góry, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

USŁUGI Wymiany dachu w pomieszczeniu gospodarczym – wolno stojący garażu.

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 6/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 1 września 2017  14:00
wynik postępowania: Najniższą cenę wykonania usługi złożył Pan Sylwester Winiarski Wleń. 

zamówienie na:

USŁUGĘ stałego wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5/7.

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 5/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2017  14:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Boostnet Jelenia Góra - 98 pkt, Connect-51,9 pkt, RBO-28,8 pkt, YAX-24,3 pkt. 

zamówienie na:

Usługę comiesięcznej konserwacji dźwigu osobowego

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 3/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2017  14:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyły Zakłady Techniki Dźwigowej "TECHLIFT" Wrocław 

zamówienie na:

Prowadzenie stołówki i sklepiku szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy "Ekonomiczna Pomarańcza" Agnieszka Szumilak z Jeleniej Góry. 

zamówienie na:

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE USŁUGI brukowania kostką brukową

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 2/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki zapytania cenowego złożył Pan Sylwester Winiarski - Wleń. 

zamówienie na:

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE USŁUGI Przeglądu, konserwacji i obsługi technicznej systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze.

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: 1/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą cenowo propozycję, obejmującą pełny zakres przeglądu, konserwacji i obsługi technicznej systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Bursie Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze złożyła firma BIELAK SYSTEMY. 

zamówienie na:

Usługę ratowniczego zabezpieczenia basenu miejskiego

zamawiający: Międzyszkolny Ośrodek Sportu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2017
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2017  15:00
wynik postępowania: Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ wartość ofert przekroczyła szacowane koszty zamówienia. 

zamówienie na:

Usługa 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 5/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2017  15:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano Firmę Usługową EL-MAR Koczorowski Marek z Gryfowa Śląskiego ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze – mleko, nabiał, art. spożywcze

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 1/2017
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 24 marca 2017  14:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze – mięso, drób, art. wędliniarskie

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 2/2017
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 24 marca 2017  14:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze – warzywa, owoce.

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 3/2017
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 24 marca 2017  14:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze – ryby, warzywa mrożone.

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 4/2017
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 24 marca 2017  14:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze – chleb, art. piekarnicze.

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 5/2017
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 24 marca 2017  14:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze – pierogi, uszka, kluski i inne wyroby mączne.

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 6/2017
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 24 marca 2017  14:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  

zamówienie na:

Usługa 1-rocznego przeglądu technicznego budynków szkoły

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 4/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2017  12:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano firmę Jacek Nowicki z Wrocławia, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Usługa badania instalacji piorunochronnej

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 1/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2017  12:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano firmę EXANIMO Krzysztof Bajowski ze Złotoryi, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Usługa 5-letniego przeglądu technicznego budynków szkoły

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 2/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2017  12:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano firmę CONCEPT Centrum Inżynierskie Joanna Jackowska-Nowicka z Wrocławia, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Usługa pomiaru natężenia oświetlenia elektrycznego

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 3/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2017  12:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano Firmę Budowlano-Instalacyjno-Handlową Henryk Burak z Jeleniej Góry, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)