Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »zamówienie na:

usługę stałego wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5-7.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 10/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza ofertę, spełniającą kryteria złożył Grzegorz Bednarski firma BoostNet Jelenia Góra 

zamówienie na:

dotyczące dostarczania własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Kilińskiego 5-7 Jelenia Góra artykułów spożywczych, produktów z ziarna zbóż, tłuszczu i nabiału

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniająca kryteria złożyło PHU SIM sp. z o.o. 

zamówienie na:

dostarczanie własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5-7 w Jeleniej Górze: mięsa i wędlin wieprzowych , mięsa i wędlin drobiowych, mięsa wołowego, podrobów wieprzowych i drobiowych

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniająca kryteria złożyło przedsiębiorstwo PEKROL Sp. J. Siedlęcin 

zamówienie na:

dostarczanie własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5-7 w Jeleniej Górze: warzyw, owoców , przetworów owocowo-warzywnych

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 7/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniająca kryteria złożyła Hurtownia Warzyw i Owoców JELFRUT Jelenia Góra 

zamówienie na:

dostarczanie własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5-7 w Jeleniej Górze: mrożonek w tym: ryby , frytki, mrożone pierogi, mrożone pyzy, mrożone warzywa

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 8/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniająca kryteria złożyło PPH IGLO-RENOMA Sp.J. Legnica 

zamówienie na:

dostarczanie własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5-7 w Jeleniej Górze: pieczywa i ciast, w tym: chleba mieszanego, bułek, rogali , bułek słodkich, ciast

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 9/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniająca kryteria złożyło Cukiernictwo-Piekarnictwo Mrugała S.C. Jelenia Góra 

zamówienie na:

na dostawę oleju opałowego do potrzeb c. o.

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Publiczny
nr sprawy: SP15.11.169.2018
wartość: 128000
termin składania ofert: 20 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Usługę przeglądu, konserwacji i obsługi technicznej systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze zgodnie ze wskazaniami producenta i przepisami przeciwpożarowymi.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Jedyną ofertę, spełniającą kryteria złożyła firma Bielak Systemy Grzegorz Bielak. Oferta została wybrana i zaakceptowana. 

zamówienie na:

Usługę czyszczenia rynien

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: 7/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę cenowo i spełniającą kryteria złożyła firma Pecpol Piotr Peciak. 

zamówienie na:

Wykonanie prac remontowych łazienki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ‘Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/4, 58-560 Jelenia Góra

zamawiający: Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - cenowe
nr sprawy: 1/2018
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 8 listopada 2018  14:00
wynik postępowania: Zapytanie ofertowe - cenowe na przeprowadzenie remontu łazienki w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze zostało nierozstrzygnięte ze względu na brak złożonych ofert. 

zamówienie na:

o Roczny przegląd obiektu budowlanego – Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, zgodny z art. 62 pkt 1 Prawa budowlanego (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22). o Sporządzenie opinii budowlanej na temat możliwości wybicia otworu drzwiowego bez pozwolenia na budowę w ścianie miedzy pomieszczeniami Bursy numer 111 i 113.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 6/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2018  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniającą kryteria złożył - Zakład Ogólnobudowlany Wykonawstwo i Projektowanie Jerzy Dusza 

zamówienie na:

Roczny przegląd 12 sztuk gaśnic, w tym 11 sztuk do gaszenia pożarów A, B, C i 1 sztuka do gaszenia pożarów A, F. Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 23 punktów zgodnie z PN-EN 1838:2005

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 5/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2018  15:00
wynik postępowania: Najniższą cenowo i spełniająca wszystkie kryteria ofertę złożył Spec-Poż Serwis Przeciwpożarowy Jelenia Góra  

zamówienie na:

Wycinkę uschniętego świerka o obwodzie ok 88 cm .i wysokości ok. 8,5 metra; Uschniętego świerka o obwodzie ok 78 cm .i wysokości ok. 7 metrów. Konaru dębu na wysokości około 8 metrów, grubości około 60 centymetrów, zwisającego nad dachem budynku.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 4/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2018  15:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę spełniającą kryteria złożyła firma Bioarbor Janusz Płocidem Groblice, którą wybrano na realizację wycinki. 

zamówienie na:

Zakup i instalację 18 sztuk chwytaków na drzwiach ppoż. wraz z instalacją przycisków zwalniających na każdej kondygnacji, instalacją dwóch central zamknięć ogniowych i wpięcia całości w istniejący system alarmu p.poż.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 3/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2018  15:00
wynik postępowania: Wpłynęły dwie oferty: Bielak Systemy – Grzegorz Bielak - 100 punktów, JACERS – Jacek Rajewski - 31,7 punktów. Wybrano ofertę: Bielak Systemy – Grzegorz Bielak. 

zamówienie na:

Usługi kominiarskie

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  15:00
wynik postępowania: Wybrano firmę Zakład Usług Kominiarskich Woźniak Roman z Komarna ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. 

zamówienie na:

Usługę 1-rocznego przeglądu technicznego budynku szkoły

zamawiający: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 07.05.2018
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  14:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano ofertę Pana Zdzisława Kasprowicza ponieważ zaproponował najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Usługa ochrony obiektów szkoły wraz z przyległym terenem i wyposażeniem monitoringu wizyjnego

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano Agencję Detektywistyczną i Ochrony JOKER Sp. z o.o. z Poznania, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Usługa ochrony obiektów szkoły wraz z przyległym terenem i wyposażeniem monitoringu wizyjnego

zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2018  15:00
wynik postępowania: Po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrano firmę NEO GROUP Sp z o.o. z Warszawy, ponieważ zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze – mleko, nabiał, art. spożywcze

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2018
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 23 marca 2018  12:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakietach do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jeleniej Górze – mięso, drób, art. wędliniarskie

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2018
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 23 marca 2018  12:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze wykonawców w załączeniu  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze przetargi »