Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oddymiania klatki schodowej

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2023
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 4 grudnia 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na opinię oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, że brak jest możliwości zaprojektowania systemu oddymiania w 100% zgodnego z przyjętym standardem - unieważniam zapytanie 1/2023 . rezygnuję z realizacji projektu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)