Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Usługę stałego wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5/7.

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 4/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniono z uwagi na brak doprecyzowania liczby godzin w tygodniu przeznaczonych na usługi dla Bursy 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)