Zarządzenie nr 1/2022Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 3 stycznia 2022w sprawie w sprawie wysokości opłat za wyżywienie

Zarządzenie nr 1/2022
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 3 stycznia 2022


w sprawie w sprawie wysokości opłat za wyżywienie

Jelenia Góra, dnia 03 stycznia 2022roku
ZARZĄDZENIE Nr 1/2022
z dnia 03 stycznia 2022roku
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie wysokości opłat za wyżywienie
Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28), po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 1
Odpłatność za wyżywienie całodzienne wzrasta od 3 stycznia 2022 roku o 1,00 złoty do kwoty 18,50 złotych:
Śniadanie – 5,50 złote
Obiad – 7,50 złotych
Kolacja – 5,50 złote
§ 2
Powyższa opłata wyliczona została w oparciu o kalkulację kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze i została uzgodniona z organem prowadzący placówkę: Miastem Jelenia Góra, w dniu 8 sierpnia 2021 roku.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (13 stycznia 2022, 13:09:27)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167