Zarządzenie nr 2/2022Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 3 stycznia 2022w sprawie w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE

Zarządzenie nr 2/2022
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 3 stycznia 2022


w sprawie w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE

Jelenia Góra, dnia 3 stycznia 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2022
z dnia 3 stycznia  2022 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE
Na podstawie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U.2021.1690 z dnia 2021.09.15).
§ 1
Z uwagi na zmianę stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2022 roku, wprowadzam nowy załącznik nr 1  do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (13 stycznia 2022, 13:10:41)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221