Zarządzenie nr 4/2022Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górzez dnia 9 lutego 2022w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 4/2022
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
z dnia 9 lutego 2022


w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, dnia 9 lutego 2022 roku
 
ZARZĄDZENIE Nr 4/2022
z dnia 9 lutego  2022 r.
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
w sprawie powołania zespołu ds. rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
Na podstawie Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019  r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606 z dnia 2017.08.28), Uchwały nr 294.XL.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do burs szkolnych i Statutem Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze.
§ 1
Powołuję Zespół ds. rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze
§ 2
W skład zespołu wchodzą:
1. Dorota Mazur;
2. Elżbieta Gryczka;
3. Adrian Michałczak;
4. Jakub Potkański.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (30 marca 2022, 12:32:20)
Podmiot udostępniający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170